Ціна: UAH 100


Єременко Людмила Вікторівна

Роль та місце строків в законодавстві України про працю

 

Анотація: `Дисертацію присвячено теоретичним та практичним проблемам, що виникають під час застосування строків в трудовому праві, аналізу, розкриттю сутності та з'ясуванню місця строків в окремих інститутах трудового права, здійснено класифікацію строків, які регулюють трудові правовідносини, досліджено порядок обчислення зазначених строків, досліджено гарантійну роль строків в охороні праці та дію строків щодо охорони трудових прав працівників та роботодавців.`

Дата захисту: 06.07.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Попович Євген Миколайович, к.ю.н., 12.00.05. .


Автореферат (30,71 KB)