Ціна: UAH 100


Котова Любов Вячеславна

Проблеми правового статусу працівника як суб'єкта трудового права в умовах ринкових відносин

 

Анотація: Робота присвячена теоретичним та практичним проблемам правового статусу працівника як суб'єкта трудового права в умовах ринкових відносин. Розроблені дефініції понять `працівник`, `найманий працівник`, `працівник `подібний` найманому, тобто який виконує функції складеного характеру.

Дата захисту: 03.07.2009

Місце захисту: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Науковий керівник: Гуславський Володимир Станіславович, д.ю.н., доц., 12.00.07. .


Автореферат (27,79 KB)