Ціна: UAH 100


Лозовой Сергій Вікторович

Правове регулювання індивідуальних трудових спорів

 

Анотація: Дисертацію присвячено теоретичним і практичним проблемам правового регулювання індивідуальних трудових спорів. Проводиться розмежування правових категорій `трудовий спір`, `трудовий конфлікт`, `індивідуальний трудовий спір`.Докладно поданий порядок досудового і судового вирішення індивідуальних трудових спорів, а також право та процедура звернення до Європейського суду з прав людини, обґрунтовано низку пропозицій щодо вдосконалення порядку розгляду індивідуальних трудових спорів.

Дата захисту: 03.07.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Прилипко Сергій Миколайович, д.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (35,09 KB)