Ціна: UAH 100


Молчанов Роман Юрійович

Здійснення та цивільно-правовий захист особистого немайнового права на ім'я

 

Анотація: Дисертація присв'ячена дослідженню суспільних відносин, у межах яких формуються соціальні інтереси з приводу виникнення та реалізації права на ім'я, а також виявленню змісту права на ім'я, способів його здійснення та захисту. Дисертація містить аналіз передумов виникнення і розвитку права на ім'я в Україні. На основі узагальнення різних наукових підходів до визначення поняття об'єкту цивільного права у роботі вирішується завдання визначення правової природи імені як особистого немайнового блага. Визначено зміст суб'єктивного права на ім'я та встановлені елементи цього змісту.

Дата захисту: 30.05.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Сліпченко Святослав Олександрович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (24,96 KB)