Ціна: UAH 100


Чанишева Аліна Рашидівна

Іпотечні цивільні правовідносини.

 

Анотація: Дисертація містить аналіз комплексу іпотечних цивільних (речових та зобов'язальних) правовідносин. Ці правовідносини поділяються на такі, що утворюють правову конструкцію іпотеки, і правовідносини, що пов'язані з іпотекою. Запропоновано визначити іпотеку з урахуванням недоцільності заборони передання предмета іпотеки у володіння і користування іпотекодержателя та необхідності забезпечення переважного права іпотекодержателя перед кредиторами іпотекодавця (боржника або майнового поручителя). Визначаються види та зміст зобов'язальних іпотечних правовідносин та простежується їх динаміка. У зв'язку з цим формулюються пропозиції щодо уточнення законодавчих положень, що визначають істотні умови іпотечного договору та підстави припинення іпотеки. Рекомендується поширити шляхом внесення змін та доповнень до Цивільного кодексу України чинність положень про недійсність іпотечного договору внаслідок відсутності в ньому однієї чи декількох істотних умов та про визнання такого виду реальних договорів купівлі-продаж, що вважаються укладеними з моменту оплати товару за умови погодження всіх істотних умов, на всі види цивільно-правових договорів. Формулюється низка пропозицій, спрямованих на подолання в законодавстві і практиці його застосування ситуації, за якої принижується значення речових іпотечних правовідносин, на досягнення більшої визначеності та доцільності норм, що стосуються динаміки цих правовідносин.

Дата захисту: 24.06.2009

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (36,58 KB)