Ціна: UAH 100


Дякур Марія Дмитрівна

Замах на злочин: проблеми кримінально-правової кваліфікації та відповідальності

 

Анотація: У дисертації викладено результати комплексного кримінально-правового дослідження проблем кримінально-правової кваліфікації та відповідальності за замах на злочин. Проаналізовано законодавство про кримінальну відповідальність за замах на злочин в історико-правовому, порівняльно-правовому та формально-правовому аспектах. Дисертантом досліджено поняття й ознаки замаху на злочин, а також критерії розмежування замаху на злочин від готування до злочину і закінченого злочину. В роботі розглянуто види замаху на злочин, їх ознаки, а також на основі дослідження дано авторське визначення поняття `непридатний замах`, обґрунтовано необхідність його виділення та законодавчого закріплення. Дисертантом досліджено підставу кримінальної відповідальності за вчинення замаху на злочин та особливості призначення покарання за замах на злочин. Автором запропоновано рекомендації щодо вдосконалення відповідних положень чинного Кримінального кодексу України.

Дата захисту: 24.06.2009

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Костенко Олександр Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.08. .


Автореферат (25,86 KB)