Ціна: UAH 100


Мінченко Ольга Василівна

Особливості здійснення юридичної діяльності в умовах германської правової сім'ї

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем освітньої та практичної юридичної діяльності в країнах германської правової сім'ї: у Австрії, ФРН та Швейцарії, а також зроблено деякий порівняльний аналіз з Україною, з метою творчого використання кращих зарубіжних здобутків у вітчизняній освітній та практичній юридичній діяльності. Розглянуто теоретичні питання юридичної діяльності в країнах германського кола. Проведено аналіз особливостей юридичної освіти та поліцейської підготовки в Австрії, ФРН та Швейцарії. Проаналізовано практичну юридичну діяльність представлених країн. Сформульовано конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення юридичної освіти та юридичної практики в Україні, з метою вдосконалення юридичної освіти в Україні і забезпечення правової охорони та захисту громадян України.

Дата захисту: 25.06.2009

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Гусарєв Станіслав Дмитрович, д.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (26,60 KB)