Ціна: UAH 100


Чурікова Ірина Володимирівна

Всебічність, повнота й об'єктивність процесуальної діяльності слідчого

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем щодо всебічності, повноти й об'єктивності процесуальної діяльності слідчого, удосконалення її правової регламентації та практики застосування. На підставі аналізу чинного кримінально-процесуального законодавства України, проекту КПК України, міжнародних документів, які стосуються порядку провадження судочинства, рішень Європейського суду з прав людини, законодавства інших країн, судової статистики, результатів анкетування практичних працівників та наукових праць обґрунтовано теоретичні положення та викладено практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення всебічності, повноти й об'єктивності процесуальної діяльності слідчих. Внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного КПК України.

Дата захисту: 25.06.2009

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Підюков Петро Павлович, к.ю.н., доц., 12.00.09. .


Автореферат (27,26 KB)