Ціна: UAH 100


Несімко Олег Дем`янович

Економічна культура юриста: правовий аспект

 

Анотація: Дисертація являє собою комплексне дослідження загальнотеоретичних та практичних проблем формування економічної культури юриста. Сформульовані визначення та здійснений усебічний аналіз поняття, принципів, функцій, критеріїв і факторів економічної культури юриста правової держави з ринковими відносинами, а також чинників впливу на її формування у контексті сучасної економічної та правової науки. У дисертації проводиться глибоке наукове узагальнення економіко-правових проблем юридичної діяльності в сучасних умовах. Дисертація має практичне значення для формування професійної культури юриста, її теоретико-правового осмислення, для подальшого розвитку теорії держави і права.

Дата захисту: 25.06.2009

Місце захисту: Львівський державний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Сливка С.С., д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (38,11 KB)