Ціна: UAH 100


Кириченко Олена Миколаївна

Органічні закони в системі законодавства України

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню органічних законів у системі законодавства України. У роботі аналізуються доктринальні і нормативні джерела щодо розуміння та розвитку органічних законів в Україні. Розглянуто поняття і значення органічних законів у зарубіжних країнах. Здійснено порівняльний аналіз способів прийняття та функціонування органічних законів у країнах, де вони успішно реалізуються протягом тривалого часу, зокрема у Франції, Іспанії, Росії та інших. Запропоновано авторське визначення та сформульовано ознаки органічних законів у системі законодавства України. У процесі дослідження виокремлено ознаки, за якими відрізняють цей різновид закону від конституційних і звичайних. У дисертації виділено критерії класифікації органічних законів у системі законодавства. Детально досліджено закони, що закріплюють порядок утворення і функціонування державних органів, органів місцевого самоврядування та органів об'єднань громадян. Розроблено практичні рекомендації з метою вдосконалення органічних законів у системі законодавства України. Запропоновано шляхи систематизації таких законів в Україні, що дозволить посилити ефективність їх реалізації.

Дата захисту: 30.10.2009

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Олійник Анатолій Юхимович, к.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (27,85 KB)