Ціна: UAH 100


Курзова Вікторія Володимирівна

Еколого-правове регулювання карантину рослин

 

Анотація: Дисертація є комплексним науковим дослідженням еколого-правового регулювання карантину рослин. Згідно з поставленою метою визначено еколого-правовий зміст поняття `карантин рослин` та здійснено відмежування цього поняття від суміжних та споріднених із ним термінів. Проведено огляд розвитку інституту карантину рослин в системі екологічного права. Узагальнено чинне екологічне національне та міжнародне законодавство з карантину рослин і на його основі проаналізовано функції і компетенцію органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі організації та здійснення карантину рослин. Охарактеризовано особливості карантинного режиму, як різновиду правових режимів надзвичайних екологічних ситуацій. Проведено аналіз карантинних (фітосанітарних заходів) та здійснено їх класифікацію. Розроблено пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення механізму еколого-правового регулювання карантину рослин. Досліджено підстави застосування юридичної відповідальності за порушення законодавства про карантин рослин.

Дата захисту: 23.10.2009

Місце захисту: Одеський державний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Берлач Анатолій Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (28,68 KB)