Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Лемішко Юрій Миколайович

Конституційно-правові основи участі громадян України у масових публічних заходах

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню правового регулювання права громадян України на участь у масових публічних заходах політичного спрямування. У роботі проаналізовано сутність й правову природу права громадян на участь у масових публічних заходах, його роль і місце в системі конституційних прав і свобод людини і громадянина. Здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо удосконалення конституційно-правового регулювання права на участь у масових публічних заходах як одного з визначальних елементів побудови в Україні демократичної, правової держави. Запропоновано авторське визначення конституційно-правового механізму організації та проведення масових публічних заходів, досліджено його складові елементи, проаналізовано предмет та суб'єктний склад масових публічних заходів.

Дата захисту: 01.10.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Колісник Віктор Павлович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (27,01 KB)