Ціна: UAH 100


Ємельянов Артур Станіславович

Правове регулювання обігу векселів у сфері господарювання

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: господарські відносини, що виникають у процесі обігу векселів. Мета дослідження: обґрунтування напрямків удосконалення правового регулювання обігу векселів у сфері господарювання. Методи дослідження: аналізу і синтезу, абстрагування, історичний, порівняльно-правовий, системно-функціональний. Теоретичне та практичне значення: поглиблено та удосконалено в науці господарського права теоретичні розробки щодо правового регулювання обігу векселів у сфері господарювання. Підготовлено пропозиції щодо внесення доповнень до ГК України, змін і доповнень до Законів України `Про цінні папери та фондовий ринок`, `Про господарські товариства`, `Про акціонерні товариства`, `Про обіг векселів в Україні`, а також до Господарсько-процесуального кодексу України та Закону України `Про виконавче провадження`. Основні положення і висновки використовуються: в Господарському суді Донецької області, в роботі Промінвестбанку та ВАТ `АКБ `Капітал`. Наукова новизна: досліджено генезис правового регулювання обігу векселів та удосконалено періодизацію розвитку вексельного права. Проаналізовано особливості правового режиму векселів за зарубіжним законодавством сучасного періоду, досліджено складнощі становлення вексельного законодавства в незалежній Україні та обґрунтовано пропозиції щодо його удосконалення. Додатково аргументовано доцільність господарсько-правового підходу при вирішенні спірних питань правового регулювання обігу векселів, надано визначення вексельного права як підгалузі господарського права. Виявлено правову природу векселя, удосконалено поняття векселя. Здійснено класифікацію векселів та вексельних операцій. Аргументовано доцільність нарощення публічно-правового регулювання обігу векселів, обґрунтовано пропозиції з удосконалення вексельного законодавства. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, судові органи при вирішенні спорів, cуб'єкти господарювання, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 11.09.2009

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Грудницька Світлана Миколаївна, к.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (30,53 KB)