Ціна: UAH 100


Петлюк Юрій Степанович

Правовий режим земель оздоровчого призначення

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню законодавчого забезпечення правового режиму земель оздоровчого призначення як категорії земель України. У роботі висвітлюються основні етапи розвитку законодавства про землі оздоровчого призначення. Аналізуються проблеми визначення поняття та складу земель цієї категорії. Досліджується юридична природа правового режиму земель оздоровчого призначення та співвідношення його з правовим режимом земель. Досліджені теоретичні та практичні аспекти реалізації прав на землі оздоровчого призначення. Визначені особливості використання земельних ділянок оздоровчого призначення. Встановлено, що правова охорона є основним змістоутворювальним елементом правового режиму цієї категорії земель. Обґрунтовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства для вдосконалення законодавчого забезпечення правового режиму земель оздоровчого призначення.

Дата захисту: 23.09.2009

Місце захисту: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Науковий керівник: Єрмоленко Володимир Михайлович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (25,75 KB)