Ціна: UAH 100


Григор'єва Вікторія Василівна

Правовий режим судового рішення у господарському процесі

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, які складаються у зв'язку із здійсненням господарського судочинства. Мета дослідження: розроблення та обґрунтування наукових положень й пропозицій по вдосконаленню правового режиму рішення господарського суду на основі комплексного аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства й практики його застосування. Методи дослідження: історико-правовий, логіко-граматичний, аналітичний, системно-структурний, методи аналізу та синтезу, порівняння та протиставлення. Теоретичне та практичне значення: проаналізовано законодавство та судова практика з питань прийняття рішення господарським судом України, що дозволяє використовувати результати безпосередньо у процесі прийняття рішення господарськими судами. Сукупність результатів проведеного дослідження заповнює певну прогалину щодо теоретичної основи правових засад суспільних відносин стосовно захисту прав суб'єкта господарювання шляхом прийняття законного та обґрунтованого рішення господарським судом, а також зроблено окремі пропозиції по внесенню змін у Господарський процесуальний кодекс. Положення дисертації використовувалися в роботі Апеляційного суду Донецької області, Господарського суду Донецької області, Адвокатського об'єднання `Приазовської колегії адвокатів`. Результати дослідження використовуються в навчальному процесі на економіко-правовому факультеті Маріупольського державного гуманітарного університету МОН України. Наукова новизна: досліджено та узагальнено історичний розвиток та становлення правового режиму судового рішення, надано його періодизацію. Запропоновано визначення правового режиму рішення як складного та комплексного поняття, проведено дослідження сутності рішення господарського суду та його ознак, визначено та систематизовано вимоги, що висуваються до рішення господарського суду. Обґрунтовано висновок про необхідність визнання прийняття рішення самостійною стадією господарського процесу, яка складається з наступних поступово-логічних дій суду. Уточнено поняття законної сили рішення господарського суду, у контексті чого розглянуто такі питання, як межі законної сили, формальна та матеріальна сторони та властивості законної сили. Запропоновано основні напрямки вдосконалення процесуального законодавства стосовно рішення господарського суду. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, судові органи при вирішенні спорів, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 26.06.2009

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Ніколенко Людмила Миколаївна, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (25,81 KB)