Ціна: UAH 100


Головко Надія Вікторівна

Особливості правового регулювання закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб.

 

Анотація: У дисертації розглянуто особливості правового регулювання відносин по закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб, розкриваються поняття закупівель сільськогосподарської продукції для державних потреб, державного контракту на закупівлю сільськогосподарської продукції, закупівельних цін. Досліджуються історичні засади виникнення та розвитку відносин закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб. На підставі проведеного аналізу нормативних актів розроблено рекомендації та пропозиції по вдосконаленню законодавства у сфері закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб.

Дата захисту: 22.06.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жушман Віктор Павлович, к.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (21,71 KB)