Ціна: UAH 100


Іолкін Ярослав Олегович

Право на торговельну марку в Україні

 

Анотація: Дисертацію присвячено питанням права на торговельну марку в Україні. В дисертації аналізується торговельна марка як об'єкт правовідносин, розкривається інтенціальна природа торговельної марки, яка зумовлює особливості її правової охорони. В роботі визначається коло учасників права на торговельну марку крізь призму приватноправових та публічно-правових відносин в сфері господарювання. Розкриваються особливості змісту права на торговельну марку, визначаються правові межі свободи вибору торговельної марки суб'єктом господарювання. Дається аналіз договірних відносин в сфері права на торговельну марку. Правовий аналіз зазначених положень надається крізь призму адаптації законодавства України в сфері права на торговельну марку до законодавства Європейського Союзу

Дата захисту: 12.06.2009

Місце захисту: Академія адвокатури України

Науковий керівник: Беляневич Олена Анатоліївна, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (37,36 KB)