Ціна: UAH 100


Шишкіна Еліна Вікторівна

Концепція заборони неналежного поводження з людиною та її еволюція в діяльності Ради Європи.

 

Анотація: У дисертації висвітлено процес становлення і розвитку поглядів на категорію людської гідності як об'єкта захисту від посягань з боку держави та ядра концепції заборони неналежного поводження з людиною, розкрито зміст цієї концепції, визначено її засади і складові, які містяться в актах інституцій Ради Європи. Досліджено правові інструментарії реалізації вказаної концепції, якими наділені ці інституції. Приділено увагу інтерпретації понять `катування`, `нелюдське поводження чи покарання` та `поводження чи покарання, що принижує гідність`, що містяться в рішеннях Європейського суду з прав людини, питанню забезпечення та дотримання прав осіб, яких позбавлено волі, що закріплені в рекомендаціях Європейського комітету із запобігання катуванням, нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, а також негативних та позитивних зобов'язань держав. Сформульовано низку положень і рекомендацій щодо вдосконалення законодавства та судової практики України у сфері забезпечення права на повагу до гідності людини і запобігання неналежного поводження з нею.

Дата захисту: 12.06.2009

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Денисов Володимир Наумович, д.ю.н., проф., 12.00.1112.00.11


Автореферат (30,69 KB)