Ціна: UAH 100


Довбаш Роман Сергійович

Методика розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість

 

Анотація: У дисертації узагальнено результати дослідження злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ. Вивчено їх сутність та характерні особливості. На основі аналізу теоретичних концепцій, законодавства та практики визначено поняття злочинів й обґрунтовано їх класифікацію за кримінально-правовими та криміналістичними ознаками. Розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики, виявлено та описано їх взаємозв'язки. Головною метою роботи є розроблення засад методики розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ, що зумовило розгляд проблем проведення попередньої перевірки та порушення кримінальної справи, розв'язання типових слідчих ситуацій, проведення слідчих дій, використання спеціальних знань тощо. Дослідження набуло практичного втілення у розроблених на його основі методичних рекомендаціях та порадах для правоохоронців.

Дата захисту: 21.05.2009

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Чернявський Сергій Сергійович, к.ю.н., с.н.с., 12.00.09. .


Автореферат (32,89 KB)