Ціна: UAH 100


Стрілець Галина Олександрівна

Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню генезису (виникнення, розвиток та становлення) систем судово-експертних установ МЮ, МВС, МО, МОЗ, СБУ і ДПС та їх сучасній системі й структурі в Україні. У роботі визначено поняття судово-експертної діяльності, показано основні напрямки, завдання та особливості судово-експертної діяльності, проаналізовано класифікації судових експертиз, які проводяться в судово-експертних установах, і запропоновано власний поділ судових експертиз. Особливу увагу в роботі приділено правовій регламентації експертної діяльності та її удосконаленню, підготовці кадрів судових експертів, створенню єдиної системи судово-експертних установ, незалежної від міністерств, відомств, які займаються правоохоронною діяльністю.

Дата захисту: 05.06.2009

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Комаха Володимир Олександрович, к.ю.н., доц., 12.00.09. .


Автореферат (38,63 KB)