Ціна: UAH 100


Стрєльникова Ірина Юріївна

Організаційно-правові засади функціонування зовнішньополітичного відомства в УСРР (1917 - 1929 рр.).

 

Анотація: У роботі досліджено організаційно-правові засади становлення, розвитку зовнішньополітичного відомства УСРР з виділенням окремих етапів, згортання його діяльності з утворенням СРСР, функціонування місцевих органів НКЗС СРСР на території УСРР. Проаналізовано правове забезпечення діяльності НКЗС УСРР. Визначено вплив Москви на НКЗС УСРР через партійну залежність УСРР від РСФРР. Показано зміни в системі органів зовнішніх зносин після утворення СРСР, що призвели до позбавлення УСРР статусу самостійного суб'єкта міжнародного права. Висвітлено протистояння між РНК УСРР і НКЗС СРСР у питанні закріплення на правовому рівні за Уповноваженим НКЗС СРСР при уряді УСРР більш широких прав у зовнішньополітичній діяльності.

Дата захисту: 24.06.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Гончаренко Володимир Дмитрович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (30,74 KB)