Ціна: UAH 100


Ісаєв Арсен Миколайович

Договір дарування за Цивільним кодексом України

 

Анотація: Дисертація є першим комплексним дослідженням договору дарування після докорінного оновлення цього договірного інституту за ЦК України. Дисертацію присвячено аналізу правової природи договору дарування. Розглядаються історичні витоки договору дарування, місце договору дарування в системі цивільно-правових договорів. Досліджуються окремі елементи договору дарування як самостійного договірного інституту. Аналізуються особливості суб'єктного складу договору дарування, специфіка його укладення та виконання. Окрема увага приділяється проблемам змісту договору дарування як зобов'язального правовідношення. Висвітлюються правові наслідки порушення прав та невиконання обов'язків за договором дарування. А також підстави та умови припинення договору дарування за ЦК України. Автор дає юридичну характеристику договору дарування, визначає його істотні ознаки та пропонує критичний погляд на переваги й недоліки нормативно-правового регулювання відносин дарування. Зауваження щодо виявлених законодавчих прогалин та колізій супроводжуються відповідними пропозиціями щодо вдосконалення чинного ЦК України.

Дата захисту: 02.06.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жилінкова Ірина Володимирівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (27,22 KB)