Ціна: UAH 100


Тичкова Олена Юріївна

Локальні корпоративні акти у цивільно-правовому регулюванні

 

Анотація: Дисертація містить комплексне дослідження регулювання корпоративних відносин на локальному рівні - установчих документів та внутрішніх актів корпорацій. Доводиться нормативно-правова природа локальних корпоративних актів, основні засади їх прийняття, що грунтуютсья на цивілістичній природі корпоративних відносин. Значна увага приділяється змісту статуту як основного акту локального регулювання корпоративних відносин. Вносяться пропозиції щодо вирішення на локальному рівні питань, які постають в практиці діяльності корпорацій та при здісненні учасниками своїх прав.

Дата захисту: 02.06.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (26,78 KB)