Ціна: UAH 100


Матійко Микола Володимирович

Інформаційна функція цивільного права.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню інформаційної функції цивільного права. Охарактеризовано поняття, суб'єкт, об'єкт, зміст та засоби реалізації інформаційної функції цивільного права. Виокремлено три аспекти впливу інформаційної функції цивільного права: орієнтаційний, програмний та прогностичний відповідно до трьох етапів поведінки, яка становить об'єкт інформаційної функції цивільного права, та надається їхня характеристика. Сформульовано пропозиції щодо посилення інформаційної функції цивільного права шляхом внесення змін до законодавства України.`

Дата захисту: 12.06.2009

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (26,99 KB)