Ціна: UAH 100


Богуцький Павло Петрович

Військове право в системі права України

 

Анотація: Дисертація є загальнотеоретичним юридичним дослідженням комплексної галузі у системі українського права - військового права. Концепт військового права ґрунтується на інституціональній та функціональній характеристиці системи українського права та її компонентів, головним із яких є галузь права. Проаналізовано види галузей права з визначенням їх приватно-публічної та матеріально-процесуальної природи. Обґрунтовано висновок про правовий режим як формуючу основу сутнісних ознак галузей права, як доктринальну категорію, яка визначає інституціонально-функціональну природу правової матерії, змістовно поєднує предмет, метод та мету правового регулювання, виконуючи визначальну роль у побудові системи права, у правовстановленні та правореалізації. Мета правового регулювання віднесена до обов'язкових елеме-нтів правового режиму. Військове право, маючи власну систему юридичних джерел, формується як комплексна галузь права за рахунок особливостей право-вого режиму і зазнає у цьому постійного впливу публічних галузей права.

Дата захисту: 06.06.2009

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Оборотов Ю.М., д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (41,48 KB)