Ціна: UAH 100


Подорожна Тетяна Станіславівна

Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції.

 

Анотація: У дисертації здійснюється комплексне теоретико-правове дослідження законодавчих дефініцій, їхньої правової природи, логіко-структурних закономірностей, а також особливостей в процесі інтерпретації права. Законодавчі дефініції подаються як особливе правове явище, що виступає юридичним виразом різних елементів механізму правового регулювання. При розгляді функцій законодавчих дефініцій, особлива увага звертається на те, що на відміну від більшої частини самостійних регулятивних і охоронних приписів, які містяться в законодавстві, законодавчі дефініції, як правило, безпосередньо нічого не регулюють і не охороняють, вони спрямовані на розмежування, розрізнення та ідентифікацію понять. Аналізуються особливості законодавчих дефініцій та їх співвідношення з нормами права. Окремій теоретичній розробці піддається проблема тлумачення норм права за допомогою законодавчих дефініцій. Зазначається, що законодавчі дефініції є способом тлумачення, яке здійснюється законодавцем.

Дата захисту: 22.05.2009

Місце захисту: Львівський державний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Козловський Антон Антонович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (26,46 KB)