Ціна: UAH 100


Садова Тетяна Володимирівна

Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному порівняльно-правовому аналізу теоретичних і практичних проблем, що виникають під час застосування заходів обмеження прав і свобод осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві на досудових стадіях кримінального процесу в Україні та державах англо-американської правової системи на прикладі США і Великобританії в контексті міжнародних стандартів. Розглянуті проблемні питання застосування примусу в ході здійснення запобіжних заходів а також слідчих дій, що можуть бути проведені у примусовому порядку. Розкривається зміст міжнародних стандартів, що регламентують застосування того чи іншого заходу примусу, які взяті за еталон у процесі порівняння. Вивчення законодавства держав англо-американської правової системи зумовило формулювання конкретних пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства України з метою забезпечення реального захисту прав і свобод під час застосування кримінально-процесуального примусу.

Дата захисту: 18.05.2009

Місце захисту: Одеський державний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Смоков Сергій Михайлович, к.ю.н., доц., 12.00.09. .


Автореферат (29,99 KB)