Ціна: UAH 100


Грекова Марина Миколаївна

Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства України.

 

Анотація: `Дисертація містить комплексний науковий аналіз теоретико-правових завдань удосконалення національного трудового законодавства з урахуванням міжнародних трудових стандартів. Зокрема, в роботі досліджено об'єктивні передумови, що визначають необхідність зближення міжнародного й національного регулювання відносин у сфері трудових відносин та обґрунтовано напрями його здійснення, наведено правову характеристику основних ознак і визначено поняття міжнародного трудового стандарту, з'ясовано особливості механізму національної імплементації міжнародних трудових стандартів та обґрунтовано шляхи його удосконалення, визначено форми реалізації положень імплементованих міжнародних трудових стандартів, а також встановлено чинники, які перешкоджають ефективній реалізації цих норм, охарактеризовано розвиток трудового законодавства колишнього СРСР та міжнародних трудових стандартів у контексті їх взаємодії, обгрунтовано напрями подальшого розвитку трудового законодавства України під впливом міжнародних трудових стандартів. Розроблено конкретні пропозиції й рекомендації по удосконаленню трудового законодавства України з урахуванням положень міжнародних трудових стандартів.`

Дата захисту: 12.05.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жернаков Володимир Володимирович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (23,39 KB)