Ціна: UAH 100


Кононенко Валерій Петрович

Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини.

 

Анотація: Робота присвячена дослідженню правової природи рішень Європейського суду з прав людини. У ній розглядаються особливості діяльності міжнародних судів, комплексно проаналізовано практику Міжнародного Суду ООН, Суду ЄС, Європейського суду з прав людини, розкривається специфічність тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Європейським судом з прав людини.Розглядається процес формування міжнародного звичаю вважати рішення цього Суду прецедентами й застосовувати їх у цій якості.

Дата захисту: 19.05.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Тимченко Леонід Дмитрович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (30,88 KB)