Ціна: UAH 100


Пашнєва Вікторія Анатоліївна

Державно-правові погляди М.І. Палієнка

 

Анотація: `У дисертації вперше у вітчизняній юридичній науці висвітлено державно-правові погляди академіка М.І. Палієнка (1869-1937). Проаналізовано основний спектр проблем держави і права, що були поставлені та своєрідно вирішені М.І. Палієнком: державний суверенітет, форми державного правління і форми державного устрою, громадянство, правова держава, праворозуміння, походження права, сутність права.`

Дата захисту: 11.04.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Скакун Ольга Федорівна, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (33,71 KB)