Ціна: UAH 100


Заулочна Світлана Андріївна

Конституційний статус Кримської автономії у складі РСФРР (1921-1944 рр.): історико-правове дослідження

 

Анотація: У дисертації розглянуто політико-правові засади формування і еволюції конституційного статусу Кримської АСРР протягом 1921-1944 рр. Проаналізовано політико-правові передумови формування Кримської АСРР, визначено роль і місце перших радянських утворень - Республіки Тавриди (1918 р.) та Кримської СРР (1919 р.) у створенні адміністративно-територіальної моделі автономії. Досліджено параметри правового статусу Кримської АСРР у правовій системі Конституції РСФРР.

Дата захисту: 21.03.2009

Місце захисту: Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Науковий керівник: Тимощук Олександр Валентинович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (32,05 KB)