Ціна: UAH 100


Турута Олена Василівна

Забезпечення реальності прав і свобод громадян органами внутрішніх справ

 

Анотація: Дисертацію присвячено теоретико-правовим аспектам реальності прав і свобод громадян в Україні, механізму забезпечення реальності цих прав, а також місцю і ролі органів внутрішніх справ в `роботі` правового механізму, який забезпечує реа-льність прав і свобод громадян. Досліджується генезис і розвиток ідеї реальності прав і свобод людини, також їх обсяг, стан забезпеченості і захищеності з боку держави.

Дата захисту: 20.03.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Письменицький Андрій Анатолійович, к.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (28,12 KB)