Ціна: UAH 100


Заріцька Ірина Михайлівна

Історичний досвід розвитку земельного законодавства в Україні (1917-1921 рр.)

 

Анотація: `Дисертація є комплексним дослідженням теоретико-прикладних проблем виникнення, становлення і розвитку земельного законодавства різних владних режимів на території України за період 1917-1921 рр. Розкрито методологічний апарат та опрацьовано історіографічні джерела як емпіричну базу дослідження. Визначено історичні передумови розвитку земельного законодавства доби української революції 1917-1921 рр. Проаналізовано і визначено ознаки земельного законодавства кожного із досліджуваних владних режимів. Запропоновано диференціацію українського радянського земельного законодавства за трьома періодами: виникнення (грудень 1917 - квітень 1918 рр.), законодавчого утвердження соціалістичних основ землеустрою (листопад 1918 - серпень 1919 рр.), початку стабілізації земельного законодавства УСРР (грудень 1919 - березень 1921 рр.). Результати дисертаційного дослідження дали можливість провести історичні паралелі й виявити аналогії між розвитком земельного законодавства досліджуваного періоду і однотипними сучасними процесами.`

Дата захисту: 22.05.2009

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Усенко Ігор Борисович, к.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (26,94 KB)