Ціна: UAH 100


Влялько Ілля Володимирович

Правове регулювання державних закупівель в ЄС.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню проблем сучасного стану правового регулювання державних закупівель у ЄС, а також аналізу доктрини щодо держзакупівель, тенденціям і напрямам розвитку законодавства ЄС у цій галузі. У роботі проаналізовано думки науковців щодо змісту та призначення державних закупівель, визначено підстави формування сфери держзакупівель у рамках внутрішнього ринку ЄС, а також теоретичні і правові засади сучасного стану правового регулювання держзакупівель у межах Євросоюзу на основі аналізу чинної нормативної бази, діяльності органів ЄС та судової практики. Визначено тенденції та напрями розвитку законодавства ЄС у сфері державних закупівель, а також основні засоби імплементації законодавства ЄС на рівні держав-членів. Розроблено рекомендації щодо адаптації законодавства України про держзакупівлі до права ЄС.

Дата захисту: 18.05.2009

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ІМВ

Науковий керівник: Муравйов Віктор Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (32,31 KB)