Ціна: UAH 100


Уханьова Ольга Олегівна

Правова регламентація лізингу як засобу сприяння технічному прогресу

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, пов'язані зі здійсненням лізингової діяльності у сфері господарювання. Мета дослідження: обґрунтування нових наукових положень та пропозицій з удосконалення правової регламентації лізингу як засобу сприяння технічному прогресу. Методи дослідження: діалектичний, формально-логічний, історичний, порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний, системно-структурний, логіко-юридичний. Теоретичне та практичне значення: розроблено окремі пропозиції по внесенню змін у Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України `Про фінансовий лізинг`, `Про оподаткування прибутку підприємств`, `Про інвестиційну діяльність`, `Про режим іноземного інвестування`. Прикладний характер дослідження дозволяє використовувати його результати у правозастосовчій практиці при укладанні договорів лізингу, у судовій практиці при вирішенні спорів, у практичній діяльності банківських установ при розробці проектів договорів лізингу. Основні положення дослідження впроваджені у діяльність ЗАТ `Хоум Кредит Банк`, використовуються при розробці навчальних програм з перепідготовки суддів та працівників апарату господарських судів у Донецькому регіональному відділенні Академії суддів України Державної судової адміністрації України, а також Донецькою міською радою щодо впровадження лізингу у комунальне господарство міста. Наукова новизна: сформульовано визначення господарсько-правової конструкції лізингу як сукупності правових засобів забезпечення здійснення лізингової діяльності з метою реалізації державної інвестиційної політики щодо розширеного відтворення основних засобів виробництва у сфері господарювання, аргументовано необхідність розробки Концепції розвитку лізингу в Україні як одного з напрямків державної інвестиційної політики, спрямованої на забезпечення реновації та інновації основних фондів, досліджено особливості правової регламентації відносин фінансового та оперативного лізингу як виду господарської діяльності, прав і обов'язків учасників договору лізингу, питання державного стимулювання його розвитку та обґрунтовано пропозиції з удосконалення законодавства про лізинг як засіб сприяння технічному прогресу та залучення інвестицій. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, органи державної влади та місцевого самоврядування, судові органи при вирішенні спорів, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 21.04.2009

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Джабраілов Руслан Аятшахович, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (27,48 KB)