Ціна: UAH 100


Ломакіна Олена Анатоліївна

Перегляд судових актів господарського суду в апеляційному порядку

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають в ході апеляційного перегляду судових актів господарського суду в позовному провадженні. Мета дослідження: розробка теоретичних положень щодо процедури апеляційного перегляду судових актів господарського суду та підготовка пропозицій з удосконалення відповідного законодавства. Методи дослідження: діалектичний, історичний, порівняльно-правовий, формально-логічний, системно-структурний. Теоретичне та практичне значення полягає в поглибленні та удосконаленні в науці господарського процесу теоретичних розробок щодо визначення особливостей перегляду судових актів господарського суду в апеляційному порядку. Результати дослідження направлені на подальшу розробку теоретичних проблем розвитку в Україні господарського законодавства і практики його реалізації при перегляді судових актів господарського суду в апеляційному порядку, а також були використані в навчальному процесі Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова МОН України при вивченні дисципліни `Господарське право` розділу `Господарський процес`, у роботі господарського суду Черкаської області та в практичній діяльності Виконавчого комітету Первомайської міської ради Миколаївської області. Наукова новизна: у роботі досліджено загальнотеоретичні принципи інституту апеляції в господарському процесі з погляду виведення їх на практичний рівень вирішення справ у господарських судах України, здійснено комплексне наукове дослідження на дисертаційному рівні зазначених проблем, проаналізовано поняття `апеляція`, `апеляційне провадження`, `право на апеляційне оскарження`, `об'єкт апеляційного оскарження`, розроблена єдина система передумов апеляційного оскарження, здійснено порівняльно-правовий аналіз апеляційного, касаційного провадження і провадження в порядку перегляду в господарському процесі, змісту апеляційного провадження у кримінальному, цивільному процесах, запропоновано поняття об'єкта і суб'єктів апеляційного оскарження, виявлено особливості участі в процесі окремих суб'єктів, унесені пропозиції щодо удосконалення процедури апеляційного провадження в господарському процесі, зокрема, письмового провадження і скороченої процедури за певними категоріями справ, запропоновано удосконалити процедуру і змінити процесуальні строки відновлення пропущеного строку для подачі апеляційної скарги, обґрунтована доцільність надання апеляційному суду права самостійності у видачі виконавчих документів - наказів на прийняті ним постанови. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання у процесі перегляду судових актів господарського суду в апеляційному порядку, господарські суди при розгляді спорів, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 21.04.2009

Місце захисту: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Науковий керівник: Степанова Тетяна Валеріївна, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (27,95 KB)