Ціна: UAH 100


Хорт Юлія Валеріївна

Механізм захисту інтересів учасників акціонерних правовідносин через конструкцію статутного капіталу

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового регулювання формування, зміни й підтримання статутного капіталу акціонерного товариства, його ефективності щодо забезпечення захисту інтересів учасників акціонерних відносин. Здійснено класифікацію концепцій статутного капіталу, виявлено чинники, які вплинули на їх формування й розвиток. Визначено правозабезпечувальні функції статутного капіталу й проведено їх класифікацію. Доводиться, що статутний капітал не виконує функцію гарантії інтересів кредиторів. Обґрунтовується необхідність запровадження в Україні проакціонерської концепції статутного капіталу з певними елементами протовариської. Захист же інтересів кредиторів має здійснюватися за допомогою альтернативних механізмів. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень чинного законодавства України.

Дата захисту: 23.04.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Кібенко Олена Рувімівна, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (32,01 KB)