Ціна: UAH 100


Яковлєв Андрій Анатолійович

Міжнародно-правове співробітництво у захисті права власності в системі Ради Європи.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню становлення та розвитку права на вільне володіння своїм майном в загальному міжнародному праві та в праві Ради Європи, особливостям тлумачення цього права Європейським судом з прав людини. Досліджено міжнародно-правове співробітництво України в сфері захисту цього права в системі Ради Європи і у зв'язку з цим з'ясовано зміст міжнародно-правових зобов'язань України щодо забезпечення права на вільне володіння своїм майном та особливості його імплементації, передусім судової, у внутрішньому правопорядку держави.

Дата захисту: 22.04.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Буроменський Михайло Всеволодович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (26,80 KB)