Ціна: UAH 100


Анакіна Тетяна Миколаївна

Судовий прецедент у праві Європейського Союзу

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню правової природи судового прецеденту в праві Європейського Союзу. У роботі здійснюється порівняльно-правове вивчення місця судового прецеденту в системі джерел права держав-членів ЄС, його значення в міжнародному праві та праві ЄС/Співтовариств. Доводиться, що прецедент судових органів ЄС (передусім Суду Правосуддя) у правопорядку ЄС/Співтовариств виконує інтегруючу функцію - через нього формується і розвивається це право. Визначаються найважливіші особливості прецеденту судових органів ЄС, специфіка зміни судовими органами ЄС прецедентного компоненту acquis communautaire та його темпоральна дія. Розкриваються юридичні механізми застосування практики судів ЄС у внутрішньому праві держав-членів. Вивчається співвідношення прецедентної практики судів ЄС та Європейського суду з прав людини.

Дата захисту: 21.04.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Буроменський Михайло Всеволодович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (21,37 KB)