Ціна: UAH 100


Виноградова Наталія Олександрівна

Господарсько-правові способи захисту прав акціонерів на акції.

 

Анотація: `Дисертацію присвячено правовим проблемам визначення, закріплення, застосування та реалізації способів захисту прав акціонерів на акції, визначенню різновидів та особливостям їх класифікації. У роботі на основі існуючого досвіду застосування охоронних, заборонних та уповноважуючих норм права, застосування захисних застережень в господарсько-правових договорах, а також із використанням досвіду та практики інших країн застосування певних правових механізмів досліджуються питання, пов'язані із визначенням правової природи способів захисту прав акціонерів на акції, особливості їх класифікації на різні види за певними критеріями, значення окремих способів такого захисту і необхідні умови їх належного функціонування, правові механізми інших країн, які при їх належному втіленні до національної правової системи дадуть змогу вирішити актуальні проблеми правозастосовної практики, система способів захисту прав та законних інтересів акціонерів в процесі набуття та передачі прав на акції, в процесі розміщення акцій та їх обігу, способи створення додаткових гарантій для всіх учасників корпоративних відносин і акціонерів зокрема. Пропонується створити певні правові механізми та організаційні утворення, що спрямовані на додаткове забезпечення належного захисту та відновлення порушених прав акціонерів на акції.`

Дата захисту: 23.04.2009

Місце захисту: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України

Науковий керівник: Костицький Василь Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (23,34 KB)