Ціна: UAH 100


Масляєва Катерина Василівна

Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку фінансових послуг в Україні.

 

Анотація: Робота присвячена дослідженню питань господарсько-правового забезпечення вітчизняної сфери фінансових послуг. Аналізуються особливості правового змісту ринку фінансових послуг, його структури та функцій у сучасних умовах економіки України, дається характеристика правового статусу окремих фінансових посередників, а також з'ясовується правова сутність фінансових інструментів, що обертаються на вітчизняному ринку фінансових послуг. Детально аналізуються основні напрями, методи та господарсько-правові засоби державного впливу на сферу фінансових послуг, питання регуляторної діяльності та взаємодії Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України й Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, а також проблеми систематизації та вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері діяльності професійних суб'єктів ринку фінансових послуг, в тому числі в аспекті його наближення до відповідних положень права Європейського Союзу. Окремо розглядається питання про можливість створення в сучасних умовах державного мегарегулятора ринку фінансових послуг України. Висувається низка пропозицій щодо формування реальної довгострокової стратегії розвитку ринку фінансових послуг України.

Дата захисту: 23.04.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Бойчук Роман Петрович, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (36,79 KB)