Ціна: UAH 100


Севідов Олександр Анатолійович

Криміналістична характеристика злочинних порушень авторського і суміжних прав та основні положення їх розслідування

 

Анотація: Дисертацію присвячено визначенню основних елементів криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського і суміжного прав з використанням та інтерпретацією ключових положень інституту інтелектуальної власності. З урахуванням цього визначені особливості предмета доказування і стадії порушення кримінальних справ даної категорії (зміст первинного матеріалу про злочин, перевірочних дій).

Дата захисту: 27.03.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Волобуєв Анатолій Федотович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (30,49 KB)