Ціна: UAH 100


Великанова Марина Миколаївна

Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

 

Анотація: Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, яка присвячена комплексному дослідженню й науковому аналізу загальнотеоретичних та практичних проблем правового регулювання виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, розробці пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення й правильного застосування норм, що регулюють виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. У дисертації досліджено правову природу договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, визначено особливості предмета та суб'єктного складу цих договорів, досліджені передумови та порядок укладення договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

Дата захисту: 24.04.2009

Місце захисту: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Науковий керівник: Корчак Наталія Миколаївна, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (38,61 KB)