Ціна: UAH 100


Зазуляк Іван Іванович

Істотні умови договору: теоретичний аспект

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню істотних умов договору. Аналізується еволюція розвитку істотних умов договору, починаючи з часів Стародавнього Риму, у Російський Імперії, за радянські часи, виявляється природа істотних умов договору, досліджується термінологічне походження цього поняття. Ретельно вивчаються підходи сучасних дослідників щодо природи та формування істотних умов договору. Досліджуються особливості істотних умов договору та їх співвідношення з іншими договірними умовами. Зокрема, прискіплива увага приділяється особливостям формування предмету договору як його істотної умови та впливу належної домовленості щодо предмету договору на його чинність. Вивчаються особливості умов договорів, визначених як істотні законом та зазначається, що їх визначення зумовлюється природою окремих видів договорів. Розглядаються істотні умови, які є необхідними для договорів певного виду й визначаються їх особливості серед інших істотних умов договору

Дата захисту: 24.04.2009

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Мічурін Євген Олександрович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (25,32 KB)