Ціна: UAH 100


Панасюк Тетяна Іванівна

Захист свідків та потерпілих у кримінальному процесі України

 

Анотація: `В історико-правовому аспекті висвітлено порядок участі свідків та потерпілих у кримінальному судочинстві, здійснено аналіз відповідності чинного кримінально процесуального законодавства Україні в сфері захисту свідків та потерпілих міжнародно-правовим нормам. На підставі аналізу наукової літератури, чинного в Україні законодавства та законодавства інших країн в роботі розкриті особливості вживання термінів `захист` та `безпека`, здійснено їх розмежування. Досліджено інститут забезпечення безпеки свідків та потерпілих в кримінальному процесі України, сформульовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Закону України `Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь в кримінальному судочинстві` від 23 грудня 1993 р. та Кримінально-процесуального кодексу України.`

Дата захисту: 23.04.2009

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Карпов Никифор Семенович, д.ю.н., доц., 12.00.09. .


Автореферат (42,57 KB)