Ціна: UAH 100


Веселов Микола Юрійович

Адміністративно-правова профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню питань адміністративно-правової профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму. У роботі аналізується стан дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні, з'ясовуються фактори, що його детермінують, сутність та особливості адміністративно-правової профілактики. Дається поняття та компетенція суб'єктів профілактики цього негативного явища, характеризуються форми, методи та заходи профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Окремо з'ясовуються особливості діяльності ДАІ у сфері забезпечення безпеки дітей у дорожньому процесі. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання зазначеної діяльності, зокрема пропонується проект Положення про профілактику дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

Дата захисту: 15.04.2009

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Колпаков Валерій Костянтинович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (33,91 KB)