Ціна: UAH 100


Пухтецька Алла Альбертівна

Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України

 

Анотація: Дисертація є першим монографічним дослідженням, присвяченим вивченню європейських принципів адміністративного права та основних напрямів їх запровадження в законодавстві України. У роботі розкрито підходи сучасних європейських та вітчизняних вчених і дослідників до визначення змісту, основних видів та значення європейських принципів адміністративного права, проведено їх класифікацію. Розглянуто еволюцію принципу верховенства права та розкрито його сучасне значення, сформульовано пропозиції та рекомендації щодо його запровадження в українському законодавстві. Дисертантом обґрунтовано перелік та зміст основних принципів щодо організації та діяльності публічної адміністрації, виділено, зокрема, інституційні принципи, принципи діяльності органів публічної адміністрації, а серед останніх - принципи взаємостосунків органів публічної адміністрації з громадянами, сформульовано низку пропозицій щодо їх врахування в проекті Адміністративно-процедурного кодексу України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Кодексі адміністративного судочинства України, законах та підзаконних актах.

Дата захисту: 24.04.2009

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Авер'янов Вадим Борисович, д.ю.н., проф., 12.00.0712.00.07


Автореферат (31,03 KB)