Ціна: UAH 100


Полях Анатолій Михайлович

Криміналістична характеристика та основи розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

 

Анотація: Дисертація присвячена розробленню криміналістичної характеристики та формуванню основ розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Піддано аналізу окремі елементи криміналістичної характеристики контрабанди наркотичних засобів (предмет злочинного посягання, способи злочину, обстановка, місце і час учинення злочину, особа злочинця) та встановлено певні кореляційні залежності. Визначено особливості виявлення ознак контрабанди наркотичних засобів та початкового етапу розслідування даної категорії злочинів. Розглянуто специфіку проведення окремих слідчих дій та запропоновано до застосування типові тактичні операції: `Особа контрабандиста`, `Предмет контрабанди наркотичних засобів`, `Організований характер контрабанди наркотичних засобів`, `Спосіб контрабанди наркотичних засобів`, `Обстановка вчинення контрабанди наркотичних засобів`, `Канали контрабанди наркотичних засобів`, `Корумповані зв'язки контрабандистів`, `Нейтралізація протидії розслідуванню контрабанди наркотичних засобів`.

Дата захисту: 08.04.2009

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Шепітько Валерій Юрійович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (26,30 KB)