Ціна: UAH 100


Черевко Павло Павлович

Cтворення юридичних осіб приватного права

 

Анотація: `В дисертації досліджуються основні цивілістичні проблеми створення юридичних осіб приватного права, визнання поняття та правового змісту цього інституту цивільного права. Значну увагу присвячено цивільно-правовому регулюванню та уніфікації процесу створення юридичних осіб приватного права, порядку оформлення рішення засновників про створення юридичної особи, вимогам до статуту, установчого договору, установчих зборів. Доведено: необхідність встановлення в законодавстві єдиних підходів щодо обмеження права осіб як на створення юридичної особи, так і участі в юридичній особі, неможливість визнання установчими документами статуту та договору про створення юридичної особи, недоцільність вираження мінімального розміру статутного капіталу у мінімальних заробітних платах та іноземній валюті, необхідність виділення такого інституту як реорганізація юридичних осіб. За результатами дисертаційного дослідження було розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до ЦК, Законів: `Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців`, `Про акціонерні товариства`, `Про кооперацію`, `Про банки та банківську діяльність` та інших нормативних актів.`

Дата захисту: 16.03.2009

Місце захисту: Закарпатський державний університет

Науковий керівник: Кучеренко Ірина Миколаївна, д.ю.н., с.н.с., 12.00.03. .


Автореферат (30,98 KB)