Ціна: UAH 100


Єні Олена Василівна

Клопотання в кримінальному процесі України.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню комплексу теоретичних та практичних питань, що виникають у ході заявлення, розгляду та вирішення клопотань в кримінальному процесі України. Автор досліджує поняття `клопотання в кримінальному процесі`, його процесуальну природу, сутність, структуру, класифікацію. Особлива увага приділяється процедурі заявлення та розв'язання клопотань на різних етапах досудового слідства та в суді. Обґрунтовано та сформульовано ряд пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинного кримінально-процесуального законодавства України та проекту КПК України.

Дата захисту: 03.03.2009

Місце захисту: Академія адвокатури України

Науковий керівник: Кучинська Оксана Петрівна, к.ю.н., доц., 12.00.09. .


Автореферат (41,31 KB)